1. Ana Sayfa
  2. Dini Konular
  3. Allah’ın isimleri

Allah’ın isimleri

Allah’ın isimleri nasıl anılır? Allah’ın 99 ismi nelerdir? Allah’ın ismini zikretmek bize ne kazandırır? Allah’ın en tesirli ismi hangisidir? Tüm Müslümanlar bu konularda az çok bilgi sahibi, ya da araştırma üzerindedirler. Duymayanlar ise bu konularda araştırma yapma isteği duymaktadırlar. Allah’ın isimleri konusuna gireceğimiz bu yazımızla ilgili detaylar haberde sizlerle.

Allah’ın isimleri

Allah’ın isimleri Müslümanlar için çok büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı da yapılan dualarda Allah’ın isimlerinden bahsetmek ve Allah’ın en güzel isimlerini anmak bir adet ve sünnettir. Peygamber efendimiz de Allah’ın isimleri ile ilgili bir çok hadis bildirmiş ve bunlarla dua etmemizi tavsiye buyurmuştur. İslam dini en güzel sıfatların bir arada bulunduğu ve hepsinin de Allah’ da buluştuğu bir dindir. Bu sebeple de Allah tüm bu sıfatları ve isimleri bizler onu daha iyi tanıyalım diye yaratmıştır. Allah’ın isimleri çok fazladır. Esma’ül Hüsna gibi daha saymakla bitmeyecek güzel isimleri vardır. Müslümanlar da bu isimleri zikrettiklerinde hem sevap kazanmakta hem de bu simleri anmasının hürmetine Allah tarafından bir çok güzellikler sunulmaktadır.

Allah’ın isimleri ezberlendiğinde ve sürekli tekrarlandığında Allah o kuluna özel muamele eder ve onu günahlardan alıkoyar. Kul bu hal üzere devam ederse de çok büyük karlar elde eder. Dinimizde Allah Resulü Hz. Muhammed’in hadislerine karşı büyük bir saygı ve rağbet vardır. Bundan dolayı da peygamber efendimiz ne dediyse ve nasıl yaşadıysa uygulamak, taklit etmek sünnet olarak ifade edilmektedir. Allah’ın isimleri de yine Allah Resulü nasıl andıysa o şekilde anılmalı, nasıl zikrettiyse de o şekilde zikredilmelidir. Allah isimlerinin anılmasından son derece memnun olmakta ve kendini hatırlayan ve bunun üzerinde duran kullarına bir çok güzellikler ihsan eylemektedir.

Allah’ın 99 ismi

Allah’ın 99 ismi sahih hadisler ile sabit olan ve okunduğunda birçok konuda edeceğimiz duaların kabul olunduğu yönünde işaretler bulunan dualardır. Esma’ül Hüsna olarak da bilinen Allah’ın 99 ismi hakkında bir çok alim değişik yazılar yazmıştır. Allah bir kulunun dualarını kabul edeceğinde kendini ona andırmayı çok sever diyor metinlerde. Bizler de bu konunun dahilinde İslami çeşitli kaynakların izlerini sürdük. Başta İslam dininin mukaddes kitabı olan Kuran’ı Kerim bizlere Allah’ı bolca anmayı emretmekte ve bu konuda bir çok ayet bulunmaktadır. Zikirlerin en güzeli Allah’ı anmaktır. Aynı anda Allah’ı zikretmekte bir ibadettir. Çünkü namaz kılmak da zikirlerin en güzelidir. Namaz kılınırken sürekli kul Allah’ı anmakta ve O’na şükretmektedir. Allah’ın 99 ismi de Müslümanların sıkça okudukları ve ezberlemeye çalıştıkları özel isimlerinden 99 tanesini içermektedir. Sahih hadislerde bu konu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Allah’ın 99 ismi kim tarafından sürekli anılır ve bu ibadet gibi hayatımızın mihenk taşı olur ise o kişi cennetle müjdelenir demiştir. Allah’ın 99 ismi İslami kaynaklarda sırasıyla şu şekilde geçmektedir;

Allah, Rahman, Rahim, Melik ,Kuddus, Selam, Mü’min, Müheymin, Aziz, , Mütekebbir, Halik, Bari, Musavvir, Gaffar, , Kahhar, Vehhab, Rezzak, Fettah, Alim, Kabız, Basıt, Hafıd, Rafi, Muizz, Müzill, Semi, Basir, Hakem, Adl, Latif, Habir, Halim, Azim, Gafur, Şekur, Ali, Kebir, Hafiz, Mugit, Hasib, Celil, Kerim, Rakib, Mücib, Vasi, Hakim, Vedud, Mecid, Bais, Şehid, Hak, Vekil, Kavi, Metin, Veli, Hamid, Muhsi, Mübdi, Muid, Muhyi, Mümit, Hayy, Kayyum, Vacid, Macid, Vahid, Samed, Kadir, Muktedir, Mukaddim, Muahhir , Evvel, Ahir, Zahir, Batın, Vali, Müteali, Berr, Tevvab, Müntakim, Afüvv, Rauf, Malikü’l-mülk, Zü’l-celali ve’l-ikram, Muksit, Cami, Gani, Muğni, Mani, Darr, Nafi, Nur, Hadi, Bedi, Baki, Varis, Reşid, Sabur.

Allah’ın ismini zikretmek

Allah’ın ismini zikretmek en güzel ibadetler içinde yer alır. İslam dini Allah’ın ismini zikretmek ile kulun O’nun sevgisini kazanacağını ve birçok lütuflar elde edeceğini müjdeler. Allah’ın sayısız güzel isimleri vardır. Bunlardan bir kısmı daha önce de bahsettiğimiz Esma’ül Hüsna yani Allah’ın 99 ismidir. Ancak sadece bu isimler değil bunlardan başka isimler ile de Allah’ın ismini zikretmek büyük faydalar sağlayacaktır. Mümin olan kullar günlerinin büyük çoğunluğunu Allah’ı zikrederek O’nun isimlerinin anarak geçirmektedirler. Zira yüce yaratıcı Kuran’da Ahzap Suresi 41.Ayette “Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz” buyurmuştur. Buradan da anlamaktayız ki yapacağımız farz ibadetlerin haricinde bolca Allah’ı zikredecek ve bu sayede kurtuluşa ereceğiz. Allah kullarından yegane istediği şey olarak kendini anmayı her yerde zikretmiştir.

Gelen tüm peygamberler, tüm alimler ve tüm dervişlerin dilinde hep Allah’ı zikir vardır. Allah’ın ismini zikretmek kulun aklından Allah’ın bir an bile çıkmamasını sağlamaktadır. Bu sebeple de bir dil Allah’ın isimlerini zikretmek ve sürekli her işine Allah’ın isimleri ile başlamak üzere hareket etmeye alışırsa Allah da o kolunu hem dünya da hem de ahrette çok güzel hediyeler ve makamlar ile ödüllendirecektir. Ancak dünyada makam sahibi olmak şan ve şöhret sahibi olmak ile karıştırılmamalıdır. Çünkü Allah bir kuluna makam vereceğinde o makam manevi makamlara tekabül ettiği gibi maddi konularda da olabilir. Ancak aklı başında bir zikir ehli dünya malında değil, kendisini Allah’a daha da yaklaştıracak manevi makamlarda olmayı dilemektedir. Bu Allah’ın isimlerini zikretmek ile elde edilecek makamlar muhakkak ki en yüksek makamlara erişme yolunda bir başlangıçtır.

Allah’ın en tesirli ismi

Allah’ın en tesirli ismi hakkında bir çok ilmi yazı ve değişik isimlerin söylevlerine rastlamanız mümkündür. Biz Kuran ve hadis ışığında bu olaya yaklaştığımızda muhakkak ki yolumuz aydınlanacaktır. Allah’ın en tesirli ismi olarak hadislerde geçen bildirimlere göre ve İslam alimlerinin ittifakına göre ismi azam duası olarak bilinen duadır. İsmi azam duası hakkında bir çok hadis ve rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise Hz. Musa’ ya karşı ismi azam duası ile beddua etiği bilinen Bel’am Bin Baura isimli kişidir. Bu kimse Allah’ın en tesirli ismi ile aldığı rüşvete kanıp Allah’ın Peygamberi Hz. Musa’ya beddua etmiş ve Allah da Araf suresinde haber verdiği üzere o kişiyi dilini sarkıtarak zelil ve rezil bir hale getirmiştir.  Bir kimse Allah’ın en tesirli ismi hakkında malumat sahibi olsa bunu yine Allah’ın çok sevdiği kimselere karşı ulanmamalıdır.

Çünkü ismi azam duası olarak bilinen bu güzel dua muhakkak ki hayır islerinde kullanılmalı ve Allah’ın takdirine de boyun eğilmelidir. Yoksa kim olursa olsun sonunun Bel’am gibi olacağı Allah tarafından bildirilmiştir. İnsanlar dua edeceklerinde ve bunun kabul olmasını istediklerinde önce kalplerindeki masivadan kurtulmaya çalışmalı ve kendilerini tamamıyla Allah’a yönlendirmelidirler. Bu şekilde kendine gerçekten samimi ve saf temizlikte hayat kurak kullara muhakkak ki Allah’ın en tesirli ismi ile dua edebilmek nasip olabilir. Allah kullarına bir nimet vermek istediğinde bunu direk yapabileceği gibi vesileler yolu ile de yapmaktadır. Bu sebeple Allah’ın en güzel ismi ile dua etmek kadar vesilelere de sımsıkı sarılmak gerekmektedir. Zira peygamberlerin de sünnetleri bu şekildedir.

Yorum Yap

Yorum Yap