1. Ana Sayfa
  2. Astroloji
  3. Astroloji nedir?

Astroloji nedir?

Astroloji nedir? Klasik astroloji nedir? Astrolog nedir ve astroloji haritası nedir? Tüm bu sorular astroloji konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ve yine astroloji konusunu araştıran kişilerin merak ettiği sorulardır. Özellikle astroloji insan hayatına nasıl etki eder ve bununla ilgili eldeki veriler nelerdir sorularına bu yazımızda yanıt bulacaksınız.

Astroloji Nedir?

Astroloji nedir sorusu günlük yaşantımız içinde karşılaşabileceğimiz sorulardan birisidir. Bazı insanların ise astronomi ile astroloji arasında akıl karışıklığı yaşamaları son derece normal karşılanan bir surumdur ki ikisi de gök cimleri ile ilgilenmektedir. Astroloji nedir sorusuna dönmek gerekirse anlaşılır biçimde cevaplamaya çalışalım. Astroloji yıldızların ve bilinen evrendeki gök cisimlerinin insan hayatına etkisini ve özellikle de geleceği tahmin etme yöntemleri ile hesaplamaya çalışan bir bilim dalıdır. Temelleri insanlık tarihi kadar eski olan astroloji bilimi burç haritası ile insanların davranış biçimlerini belirleme gibi bir oluşumu binlerce yıllık tecrübeleri ile oluşturmayı başarmıştır.

Astroloji nedir sorusu aslında bizlerin her birinin merak ettiği konularda özel ve ya genel yorum yapabilen bir bilim ile ilgili sorulmuş en yerinde sorudur. Bu sebeple de özellikle yıldızlar ve insan davranışlarını incelemek için çalışan bir çok ilim insanı yani astrolog da bulunmaktadır. Astroloji sanıldığı gibi sadece burçlar ile ilgilenmemektedir. İçerisine burç sistemini de alan geniş bir yıldız haritası aslında astrolojik hesaplamalarda kullanılmaktadır. Bu yüzden astroloji nedir sorusuna burç bilimi demek hem yavan hem de yanlış olacaktır. Astroloji binlerce yıllık gözlemleme ve uygulama tecrübeleri ile bizlere daha çok burçlar konusunda bilgi sunsa da aslında daha büyük bir amaca hizmet eden ilimlerden biridir. Dünyanın ve insanların nasıl uyum içinde yaşadığını ve psikolojik temelimizin nasıl oluştuğunu da öğrenebilmek adına astroloji nedir sorusunu sormak oldukça yerinde bir hareket olacaktır.

Klasik astroloji nedir?

Klasik astroloji nedir sorusu sıklıkla merak edile bir konudur. Bu konuyu ele aldığımızda astroloji dönemlerini e akımlarını da incelememiz gerekmektedir. Astroloji kendi içinde üç deneme ayrılmaktadır. Birincisi Uranüs, Neptün ve Plüton keşfedilene kadar kullanılan klasik astroloji olarak karşımıza çıkarken bu keşiflerin ardından modern astroloji ve neo-klasik astroloji ortaya çıkmıştır. Son yıllarda Plüton da gezegenlikten çıkarıldığından beri klasik astrolojiye oldukça rağbet artmaya başlamış ve bu da neo-klasik astroloji akımıyla beraber gelmeye başlamıştır. Klasik astroloji nedir sorusu aslında bu kadar farklı bakış açıları olmasından kaynaklanan bir durumdur. Modern astroloji her şeyi kişinin psikolojisi ve bireysel bazda incelenmesi gereken bir durum olarak görürken klasik astroloji ise bu durumu genel bazda bakılması gereken bir durum olarak görmektedir.

Klasik astroloji ardında yüzlerce yılın birikimi olan ve sağlam temelleri üzerine oturmuş bir yıldız bilimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Modern astroloji ve klasik astrolojinin karşımı son yıllarda çokça rağbet edilmekte birlikte klasik astroloji temellerine dayanarak hareket etmeyi daha uygun gören bir yapıya da sahiptir. Klasik astroloji nedir sorusu uzun yıllar boyunca oluşturulmuş bilgi ve tecrübe birikiminin merak edilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu sebeple de yıldız bilimi ve burçların insan hayatı üzerindeki etkilerini haber vermesinin yanında gelecekte olması muhtemel olaylara çağrışımlar uyandırması da klasik astroloji nedir sorusuna kapı aralamaktadır. Astroloji konusunda yapılan çalışmalar günümüzde de devam etmekte ve bu incelemeleri ciddi bilim insanları da yürütmektedir. Çünkü oluşturulmuş olan bu sistem temel dayanakları gök bilimi olan bir inanca dayanmaktadır. Ay dünyamız üzerinde nasıl bir yer çekimi etkisine sahipse kişiye ait yıldızlar da o şekilde hayatımıza etki etmektedir inancı doğal olarak klasik astroloji ve diğer astroloji dallarının da konusu olmaktadır.

Astrolog nedir?

Astrolog nedir şeklinde sorulan bir soru muhakkak ki astroloji konusunda araştırma yapmaya başlayan kişilerin en merek ettiği sorulardan biridir. Astrolog yıldız haritasına bakarak bir takım hesaplamalar ile kişilerin hayatları, devletler ve dünyanın genel düzeni hakkında bir takım ileriye dönük olacak olayları bildiren ve bu konuda yorumlamalar yapan kişiye verilen isimdir. Astrolog nedir sorusu aslında bundan daha geniş bir perspektifle cevaplanmalı ve anlaşılmalıdır. Çünkü genel manada astrolog nedir sorusu sorulduğunda sadece burçlar hakkında yorum yapan kimse akıllarda yer etmiştir.

Ancak astrologlar yalnızca burçlarla değil astroloji ilminin ana teması olan yıldız haritaları ile çalışmalarını yürütmektedir. Astrolog nedir sorusu bu güne ait bir soru olmamasının yanında günümüz bakış açısından uzaklaşarak klasik bir şekilde yaklaşırsak da eski dönemlerde müneccimlerin astrolog olarak görev yaptıklarını ve gelecek hakkında tahminler yürüttüklerini görmekteyiz. Astrolog nedir sorusu anlaşılır bir biçimde yıldızlar ve evrende bulunan gök cisimlerinin insan üzerinde ve dünya üzerinde etkilerinin yanında neler olabileceği konusunda da bir puzzle bir şifre çözer gibi ileri tahminler yürüten kişileri merak eden bir soru olarak sorulmaktadır.

Astrolog olan bir çok kişi yıldız haritası çıkarma konusundaki uzmanlıklarının yanında adeta kahinlik de denilebilecek tahminleri ile her yıl sonunda gündeme gelmektedirler. Özellikle de bir sonraki yıl neler olacağından haber veren astrologların bazıları tahminlerinde başarılı olabilirken bazıları da tamamen zıt yanılgılar içine düşebilmektedirler. O halde astroloji yanılmış mıdır? Tabi ki hayır. Yıldız haritalarında yapılacak bir derecelik hesaplama yanlışı bile tüm sonucu değiştirebilecek kadar büyük bir hatadır.

Astroloji haritası

Astroloji haritası bilinen evren kaplayan her bir yıldızın bir enerjisi olduğu ve bunun da dünya üzerinde yaşayan insanlara ve hayata etkisi olduğuna inanılarak çıkarılmış haritaya verilen isimdir. Tabi ki kişisel olarak her insanın da bir doğum haritası yani yıldız haritası olduğu bilinmektedir. Ancak astroloji haritası kesinlikle kişisel değil tüm dünyanın ve evrenin durumunu incelemek adına hazırlanmıştır. Astroloji haritası ile ilgili olarak yürütülen yüzlerce yıllık çalışmalar üst üste değerler katış ve daha ayağı yere basan astroloji yorumları yapabilmeyi kolaylaştırmıştır. Astroloji haritası ile ilgili yürütülen bir çok çalışma olduğu gibi alt dalları olan kişilerin yıldız haritası ya da doğum haritası olarak bilinen veriler o kişiyi bağlayan durumlar için hazırlanmaktadır. Astroloji haritası ile dünyanın genel durumu ile ilgili gelecek yorumları ve tahminleri yürütmek gerçek bir astrolog tarafından yapılabilir. O halde geçmişte tahminleri tutan ve bilinen bir çok kahinin de astroloji haritası ile çalıştıklarını anlatmaya bile gerek kalmamıştır.

Astroloji haritası bilinmeden ne burçlar ne de onların etkilerini konuşmak mümkün değildir. Zira tüm burç sistemi de astroloji haritasındaki yeri ve konumuna göre belirlenmektedir. Durum böyle olunca da astrologlar astroloji haritası üzerindeki yetkinliklerine göre kendilerini gösterme ve sağlam tahminler yürütmeyi başarabilmektedirler. Astroloji haritası nedir sorusu konusu itibari ile uzmanlarının cevaplaması gereken ve genel manada birçok yorumlamayı içinde bulunduran bir haritadır. Diğer yandan ise astroloji haritası konusunda klasik astroloji ve modern astroloji arasında uyuşmazlıklar olduğu da aşikardır. Ancak bu gün iki bakış açısı da kendi alanında çok güçlü tahminler yapabilecek konunda ve astroloji haritası ile ilgili olarak sağlam deliller ile çalışmaktadırlar.

Yorum Yap

Yorum Yap