1. Ana Sayfa
  2. Astroloji
  3. Aylara göre burçlar

Aylara göre burçlar

Aylara göre burçlar nelerdir? Burçların özellikleri nasıl ortaya çıkmıştır? Aylara göre burç yorumları nasıl yapılır? Yıllık burç yorumları nasıl yapılmaktadır? Burçlar konusunda ele aldığımız bu yazımız ile size aylara göre burçlar hakkında bilgi vereceğiz. Burç yorumları nasıl yapılmaktadır ve bunu belirleyen kriterler nelerdir sorularına cevaplar sunacağız.

Aylara Göre Burçlar

Aylara göre burçlar konusu astrolojinin klik noktası denilen konusudur. Bilindiği üzere bir yılda 12 ay bulunmaktadır. Klasik batı astrolojisinde de toplamda 12 burç bulunur. Aylara göre burçlar farklı bir yapıda sıralanmıştır. Burçların belirlenmesinde ana kriter olarak mevsim değişim zamanları ana kriter olarak göze çarpmaktadır. Bunlar ekinoks ve gün dönümü tarihleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihlerde ortaya çıkan dört burç öncü burçlar olarak bilinmektedir. Her öncü burç arasında ikişer adet burç bulunmaktadır. Öncü burcun ardından gelen burca sabit burç ve sabit burçtan sonraki burca da değişken burç denilmiştir. Aylara göre burçlar ekinoks ve gün dönümü sabitlerine ve güneşin hangi tarihlerde hangi burcun hizasında olduğuna bakıp gözlemleyerek ortaya çıkarılmıştır.

Buradan da anlaşılacağı gibi her aya bir burç değil kendi sabitleri arasında tarihleri belirlenen bir yapıdadırlar. Daha önceki araştırma ve yazılarımızda da belirttiğimiz gibi zodyak kuşağı üzerinde belirli bir derece ve denge ile dizili olan burçların denk geldikleri aylara göre burçlar sıralaması kişinin karakterinde de büyük etkiler yaratmaktadır. Bu konu ile alakalı İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eserinde de birtakım bilgiler verilmiştir. Aylara göre burçlar değişik özellikler göstermekle birlikte her ayın ilk on günü, ortası ve son on günü burçların karakteristik özelliklerinde değişiklikler de gözlemlenmiş ve astrologlar tarafından bu konu detaylıca incelenmiştir.

Burçların özellikleri nelerdir?

Burçların özellikleri konusu astrologlar kadar burç konusunu yakından takip eden insanları da ilgilendirmektedir. Bildiğiniz gibi zodyak kuşağı dediğimiz eksen üzerinde sıralanmış olarak 12 burç bulunmaktadır. Bu burçların her biri isimleri ile mütevellit birer yıldız kümesi oluşturmaktadır. Hangi tarihte hangi burcun baskın olduğu ise o tarihte güneş hangi burcun hizasında ise öne göre belirlenmektedir. Burçların özellikleri binlerce yıldır gök bilimci olan astrologların gözlemleri, karakter analizlileri ve yıldız haritalarından elde edilen verilere göre belirlenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar güneşin yönü, derecesi gibi hususlar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.

Toplam 12 burç kendine göre değişik özellikler sergilediği gibi etkin olan burcun başlangıç ve bitiş tarihine göre de insanlar üzerinde farklı karakteristik etkileri olmaktadır. Bu sebeple de yükselen burç gibi bazı özellikler de karakter analizi ya da gelecekte olması muhtemel olayların hesaplanması için çok büyük önem arz etmektedir. Burçların özellikleri konusunda yapılan çalışmalar geçmişte günümüze kadar çok sağlam temellere dayanmaktadır. Bu sebeple ki kendi burcum dediğiniz burç hakkındaki özellikleri okurken çoğu zaman hayretler içinde kalmanız son derece normaldir.

Burçların özellikleri karakteristik açıdan yıllara göre değişmese de yalanması muhtemel aşk, para, sağlık gibi konularda değişiklikler yıldız haritası ve zodyak kuşağından çıkarılan analizlere göre muhtemel olarak karşımıza çıkmaktadır. Burçların özellikleri konusunda sabit ve değişken bir takım hususlar bulunmaktadır. Örneğin bir burç için bu yıl para konusunda çok verimli geçecekken bu sonraki yılda eksi yönde olabilmektedir. Bundan dolayı da astrologlar sürekli olarak burçları gözlemlemekte, özelliklerini kişiye göre analiz etmekte ve kişinin yıldız haritasına göre bir takım tahminler yürütebilmektedirler. Burçların özellikleri belirli bir usul ve kıstaslar ile anlaşılmakta ancak şu yıl doğanlar bu yıl doğanlar gibi ayrımlar daha çok burcunuzun o gün ve saatteki konumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Aylara göre burç yorumları nelerdir?

Aylara göre burç yorumları konusu özellikle kişisel açıdan incelenebilecek konuların başında gelmektedir. Genel olarak her burcun aylara göre burç yorumlarını yapmak mümkünken kişisel açıdan incelenip daha derin analizler de yapmak mümkün olmaktadır. Bilindiği üzere burçlar üzerinde etkisi olan belirli kıstaslar vardır. Buna gezegenlerin ve başka yıldızların da etkileri denebilir. O halde aylara göre burç yorumları yapılırken bu gezegen ve yıldızların da hareketlerinin gözlemlenmesi, yıldız haritası bakımından bu hareketlerin sonuçları çok iti analiz edilmelidir. Misal verecek olursak Şubat ayı için kovayı aşk konusunda ne sürprizler bekliyor, sağlık açısından ne gibi durumlar ile yüzleşecek ve maddi açıdan neler yaşayacak konusunda yorum yapabilmek için takip edilmesi gereken bir gök haritası bulunmaktadır. Misal olarak ele aldığımız Kova burcunun yönetici gezegenleri Uranüs ve Satürn gezegenleridir.

Bu gezegenlerin yörüngesel hareketleri, farklı açılardan incelendiğinde burcunuza ne gibi etkileri olabileceği ince detaylar ile hesaplanarak incelemektedir. Bunun sonucunda da şubat ayında Kova Burcunu neler bekliyor sorusuna cevap olacak nitelikte sonuçlar çıkarılmaktadır. Etken gezegenlerinizin açısal faaliyetleri sizi sağlıksal yönden artı ya da eksi yönden etkileyebilmektedir. Bu tip konular aylara göre burç yorumları konusunda ele alınabilecek en önemli olaylardır. Tabili bu tarz hesaplamalar yapılırken hiç birisi uydurma bilgiler ile değil, gezegenlerin ve diğer burçların da nasıl etkilendikleri konusunda değerlendirmeler yapılarak sunulmaktadır. Özellikle de aylara göre burç yorumları yapabilmek için çok iyi bir gözlemci olmanın yanında mükemmel bir takipçilik ruhunun da olması gerekmektedir. Başarılı Astrologlar bu gözlem yetenekleri ve ayrıntıcı yönleri sebebi ile ön plana çıkmaktadırlar.

Yıllık burç yorumları nelerdir?

Yıllık burç yorumları insanlar tarafından en çok merak edilen ve takip edilen yorumlardır.  Bu sebepten ötürü de astrologlar yıllık burç yorumları konusunda etkili tahminler yürütebilmek adına o yıl gerçekleşmesi beklenen gökyüzü olaylarının derin analizlerini ve burçlar yönünden sonuçlarını incelemektedirler. Yıllık burç yorumları yapılırken o yıl kaç kere parçalı ay tutulması olacak? Kaç kere tam ay tutulması olacak? Kaç kere parçalı güneş tutulması olacak? Kaç kere tam güneş tutulması olacak? Bu tutulmalar hangi tarihlerde ve hangi aylarda olacak,  o tarihlerde güneş hangi burçta olacak ve gezegenler o yıl ne gibi değişik yaklaşımlar sergileyecek şeklinde derin analizler yapılmaktadır.

Bu analizlerin sonucunda hem burçlar açısından hem de dünyamız açısından bir takım çıkarımlar ve yıllık burç yorumları yapabilmek mümkün olmaktadır. Yıllık burç yorumları uzun bir süreyi ve derin bir bakış açısı ile özel yıldız haritası hesaplamalarını içermektedir. Bundan dolayı da Astrologların yaptığı yorumlar falcılık değil bir takım gök hareketleri, bunların yıllar boyuca yapılmış gözlem ve analizleri ayrıca bunlardan çıkarılmış verilerin sonuçlarına dayanmaktadır. Özel olarak her burç için yıllık burç yorumları yapılabileceği gibi genel olarak da hangi grup burcu neler bekliyor şeklinde derin analizler de yapmak mümkündür.

Burç yorumları kesinlikle verilere ve analizlere dayanan sonuçlardan ibarettir. Bu konuda birçok İslam alimi ve değişik kültürlerden gelen gök bilimcilerin de çalışmaları, kitapları ve analizleri de mevcuttur. Yıldızların ve burçların insan karakteri üzerindeki etkileri kanıtları ile defalarca sunulmuş ve yıllık burç yorumlarında güvenilir analizleri bulunan astrologların da tahminleri genel manada tutmuştur. O halde yıllık burç yorumlarının bir hayal ürünü safsata değil, bilimsel veriler ve yıllarca tecrübe edilmiş olayların bütünü olduğu gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap