1. Ana Sayfa
  2. Dini Konular
  3. Dua nedir?

Dua nedir?

Dua nedir? İslam’da dua nasıl yapılır? Duanın özellikleri nelerdir? Duanın anlamı ve önemi nasıl ifade edilir? Binlerce yıllık medeniyet tarihinde dinler ve bireysel inanışlar hep var olmuştur. Dua da inanç sisteminin doğal bir parçasıdır. Bu yazımızda sizler ile dua hakkında bilgiler paylaşacak ve manevi açıdan duayı inceleyeceğiz.

Dua Nedir?

Dua kelimesi birçok manaya gelmektedir. Özellikle de istemek, seslenmek, niyaz etmek, yardım çağırmak gibi anlamlarda sıkça kullanılagelmektedir. Dua insanın aciziyetini anlamasının ardından kendinden daha büyük bir güç arayışına girmesi ve sonsuz kudret sahibi olan yaratıcıyı bulması sonucunda ortaya çıkmıştır. Yeryüzünde binlerce inanış ve din bulunmaktadır. Ancak muhakkak ki her inançta ve her dinde bir şekilde dua vardır. Kimi insanlar inanmadıklarını söyleseler de evrenden bir takım isteklerde bulunmakta hatta iyiliği ve kötülüğü evrenden dilemektedirler. Onlara göre de sonsuz güç sahibi olan evrenin kendisidir. Bunun haricinde Hindular, Budistler, Şamanistler, Hristiyanlar ve diğer birçok topluluk da dualar ile inandıkları yaratıcıdan isteklerde bulunmaktadırlar. İslam inancında da duanın yeri çok büyüktür.

Dua insanın güçsüz kaldığı durumlarda bu durumu kabullenmesi ve Allah’a sığınması olarak da tarif edilebilir. Özellikle de sevinçli durumlarda da dua yapılmaktadır. Bunlara da şükür duaları denilmektedir. İnsan fıtrat olarak kendi güçlü ve her işin üstesinden gelebilecek şekilde görmeye meyillidir. Materyalist yaklaşımlar da insanın bireysel düşünmesi ve çok güçlü olduğunu aşılamaktadır. Ancak ne kadar güçlü olsak da bir kanser hastalığına yenik düşmek ya da çok sevdiğimiz birini kaybetmek, bir anda servetinizin yitip gitmesi gibi hayatın akışında olması muhtemel olaylara güç yetiremediğinde de insan ne kadar güçsüz olduğunu anlayabilmektedir. Dua ruhun ilacı gibidir diyor alimler. Bu sebeple hangi inanca mensup olursa olsun insanın sığındığı son liman her zaman duadır.

İslam’da dua

İslam’da dua ve teşkil ettiği anlam çok önemlidir. Müslümanlar hiç yapmasalar bile beş vakit namazın ardından dua etmektedirler. Bu da insanların dilinin ve ruhunun duaya alışmasına vesile olmaktadır. İslam’da dua etmek için özel bir vakit olmamakla birlikte bazı özel vakitlerde etmenin fazilet bakımından daha büyük getirileri olacağına inanılmaktadır. Bu sebeple de Cuma gecesi ve kandil geceleri gibi zamanlarda tüm Müslümanlar dualara sarılarak Allah’a yalvarmaktadırlar. İslam’da dua başta da belirttiğimiz gibi sadece yalvarıp yakarmak değil, şükretmek ve kendine verilen nimetlere teşekkür etmek için de yapılmaktadır.

Allah kullarının kendisini anmasını çok sevmektedir ki dua da bir zikir sayılmaktadır. Kuran’da Allah birçok kere kullarının kendisini anmasını dilemiştir. Bundan gaye de anlaşılıyor ki dua etmek Allah ile irtibat kurmaktır. Bazı dualar vardır ki dünyada hemen kabul olunur, bazı dualar vardır ki sonra kabul olur. Ancak İslam’da dua anlayışına göre dünyada bir dua kabul edilmemiş ise bunun mükafatı mutlaka ahrette verileceği yönündedir. Allah bilinmeyi dilediği için insanı yaratmıştır. Büyük bir kudret eseri olarak yarattığı insanın da kendisine ibadet ve dualar etmesini istemektedir.

İslam da dua etmek için eller açılarak biliniyorsa hadislerde peygamberin nasıl yaptığına bakılarak yapılmakta bilinmiyorsa da diliniz döndüğünce Rabbinize dua etmek ve ondan af, mağfiret dilemek şeklinde yapılmaktadır. İslam dini tam manasıyla ibadet, çalışmak ve dua üzerine denge dinidir. Hayat dengelerimizi düzenleyen İslam dini kişinin kulluk yapmasını da, rızık için çalışmasını da Allah’a hamd ve dua etmesini de emir buyurmaktadır. İslam’da dua etmek günlük yaşamın bir parçasıdır. Büyüklerin küçüklerine hayırlar dilemesi ve küçüklerin de büyükler için dualar etmesi en güzel İslam gelenekleri içinde yer almaktadır.

Duanın özellikleri

Duanın özellikleri belirli bir kalıba sokulmamıştır. Ancak en güzel dualar da sünnet olan dualar olarak tavsiye edilmektedir. Bunun yanında insanları sıkıntıya sokacak dualar vardır ki bunlar haksız yere beddua etmek ve insanların kötülüğünü Allah’tan dilemektir. Duanın özellikleri ilk evvela samimi bir şekilde yapılmasında gizlidir. Bazı dualarda insan bir çok şerden ve kötülükten Allah’a sığındığını ifade etmekte ve bir çok duada da yine kul şükür amacı ile dualar etmektedir. O halde duanın özellikleri çok olmasına rağmen dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar kolaydır. Allah kulunun kalbine nazar etmektedir der büyükler. O halde dua hem dilimizde hem de kalbimizde olmalıdır ki, bu sayede Allah tarafından kabul edilsin. Duanın özellikleri saymakla bitmeyecek kadar çok olmasının yanında kulun da ne niyetle ettiği de çok önemlidir. Çünkü duada niyet yani kalpteki şekli de çok büyük önem arz etmektedir.

Duanın özellikleri kişiye aciz olduğunu da hatırlatmaktır. Zira güç büyüsüne kapılan insanın ne gibi zararlar vereceği tarihte de kendini defalarca göstermiştir. Duanın özellikleri içinde en önemlisi ise rahmet kapılarının kilidi olmasıdır. İnsana dua sayesinde tüm rahmet kapıların açılmakta, Allah kulunun isteklerinden halisane olanları yerine getirmektedir. Allah hazineleri çok büyük bir yaratıcıdır ki yarattığı her şeyde bir ilim bulunmaktadır. Dua ve namaz da Allah ile konuşmak ve ona kendini ifade etmek için kulların kullandıkları en önemli yollardır. Allah en çok dualarda Sübhanallah zikrinden hoşlanmaktadır ki, bu da Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir manasına gelir. Duanın özellikleri çoktur ancak kul edep dairesi içinde kulluğunun gereği olarak öğrendiği kadar ibadet ve dualarını yapmalıdır.

Duanın anlamı ve önemi

Duanın anlamı ve önemi hakkında yazımızın başında giriş yapmış olsak da burada konuyu biraz daha açmak istiyorum. Dua anlam olarak çağırmak, istemek, seslenmek gibi manalara gelse de dini açıdan insanın her şeyiyle yaratıcısı olan Allah’a yönelmesi ve her isteğini ve şükrünü Allah’a yapması olarak da tarif edilebilmektedir. Duanın anlamı ve önemi dinimizde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Dua yapılırken sürekli olarak Allah’ı övmek gerekmektedir ki şanı yüce olan yaratıcı kulunun duasını ve yakarışını cevapsız bırakmasın. Kul Allah’ı tazim ederek yüceltirken bir yandan da dileklerini dile getirmeli ve ne istediğini Rabbine bildirmelidir. Hz. Muhammed bir hadisinde dua ibadetin özüdür buyurmaktadır. Yani gerçek manada dua etmek kulu hem ibadetlere sevk edecek hem de en güzel zikirlerden birisi olarak kula sevap kazandıracaktır.

Dua ederken de edebe riayet edilmelidir. Duanın anlamı ve önemi açısından kulun mümine yakışır bir kal ve edep ile dua etmesi Allah’ın çok hoşuna gidecektir. Tabi ki bu kriterleri bilmeyenlerin de dua etmemesi manasında değildir. Allah şüphesiz ki tüm kullarını işiten ve duyandır. Allah kulundan kulluk beklemektedir. Ayette de “ sizin kulluğunuz olmasa Allah size ne diye değer versin ” mealinde buyrulmaktadır. O halde kulluk görevlerinden birisi olan dua Allah tarafından kulun yapmasını istediği bir davranış şeklidir. Duanın anlamı ve önemi İslam dininde çok büyük bir yer tutmaktadır. Bu sebeple de ibadethanelerde her fırsatta toplu şekilde dualar edilmekte ve Allah’tan niyazda bulunulmaktadır. Kullar Allah’a karşı yalvarış ve yakarışlarını kah göz yaşları ile iletmekte kah da sevinç ve mutluluklarından ötürü teşekkürlerini sunmaktadırlar.

Yorum Yap

Yorum Yap