Sonbakış Haber’in yayınlarındaki gizlilik politikası, kişisel verilerin neden işlendiği ve ne şekilde kullanıldığının detaylı açıklamasını sunuyoruz.

Kişisel Verilere İlişkin Gizlilik Politikası

Politikanın Amacı

Sonbakis.com internet haber sitesi olarak “kişisel verilere ilişkin politikamız” son derece şeffaf ve açık değerler üzerine kuruludur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf olduğu tüm sözleşmelere tam riayet etmek ve bunların takibini yapmak üzere oluşturduğumuz sistem oldukça açık ifadeler ile sunulmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tarafımızdan güvence altına alınmıştır. Gerek çalışanlarımızın ve gerekse de internet sitemizi ziyaret eden tüm gerçek kişilerin kişisel verileri ilgili kanun kapsamında işlenmekte ve koruma altında tutulmaktadır. KVKK ilkeleri doğrultusunda karşılıklı güven ve gizliliğin korunabilmesi adına yürüttüğümüz tüm çalışmalar kanuni dayanakları ile güncellenmekte ve geçerliliğini korumaktadır.

Gizlilik Aydınlatması

Sonbakis.com internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini toplarken birçok kriteri de yerine getirmektedir. Bunların içinde kişisel verilerin hangi amaçlar ile kaydedildiği, kişisel verilerin neden toplandığına ilişkin hukuksal sebepleri, kayıt altına alınan kişisel verilerin hangi durumlarda kimler ile paylaşılabileceği ve kanunun el verdiği koşullardan doğan haklarınızın neler olduğu konusunda tüm kullanıcılarımızı bilgilendirme görevimiz bulunmaktadır.

Kişisel Veriler

Kullanıcılarımız içindeki tüm gerçek kişilerin ulaşılabilir bilgilerine kişisel veriler denilmektedir. Kişisel veriler genel olarak kişinin adı, soyadı, inancı, siyasi fikirleri, herk-hangi bir yere olan üyelikleri ve aile hayatı gibi verileri içermektedir. Tüm bu kişisel verilerin işlenmesi kişilerin de bunu takip edebilme özgürlüğüne saygı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kişisel veriler işlenirken tüm hukuksal prosedürler ve insani değerler göz önüne alınmaktadır. İşlenen tüm verilerin gerçeğe uygun olması ve doğru aktarılması gerekmektedir. Kişisel verileriniz kesinlikle belirli ve hukuki meşruiyeti olan sebeplerden dolayı işlenmektedir. Kişisel verileri işlerken kesinlikle kişisel haklar da göz önünde tutularak aşırı ve gereği olmayan verilerin işlenmesinin önüne geçilmektedir. Kişisel veriler kesinlikle açık ve net bir şekilde belirlenen süre saklanmakta ve daha sonrasında teknik ve gerekli süreçlerin ardından silinmesi süreci takip edilmektedir.

Kişisel Verilerin Neden İşlendiği Konusu

Sonbakis.com internet haber sitemiz açık ve şeffaf politikası gereğince kişisel verilerin neden işlendiği konusunda oldukça açık dayanaklara göre hareket etmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; Haber ve diğer konularda yürüttüğü kişilere en doğruyu iletme çabası gereği tüm faaliyetlerinden sizleri haberdar etmek, Pazar ve reklam çalışmalarını en doğru şekilde güncelleyebilmek, kullanıcılarımızın eğilimlerini iyi tespit ederek onlara en uygun içerikleri hazırlamak, hukuksal dayanağı olan hem bizim hem de kullanıcılarımızın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, reklamlar ve sponsorluklar ile ilgili olarak çalışmalar yürütmek, iş başvurusu süreçlerini en doğru şekilde takip edebilmek gibi önemli noktaların takibi konusunda ihtiyaçlara cevap verebilmek, sosyal ağlar ile iletişim kurabilme kabiliyetini arttırmak, kanunlara uygun olarak analizler yürütebilmek, kutrum içi ve dışında iletişimi en üst seviyede tutabilmek, mail ve diğer yöntemleri kullanarak kullanıcılarımızı her an haberdar edebilmek.

Çerezler

Sonbakis.com internet sitesi olarak kullanıcılarımızın kişisel deneyimlerini en üst seviyede yaşayabilmeleri adına çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezler sayesinde tüm kullanıcıların daha önceki tercihlerine ve aramalarına göre bir akışı onlara sunmakta ve bu sayede daha eğlenceli ve kullanılabilir bir zaman geçirmenizi sağlamaktayız. Bu sayede özgün olarak dilediğiniz verilere daha kolay erişecek, teknolojinin vermiş olduğu imkanlardan daha çok faydalanma imkânı bulacaksınız. Çerezler kullanıcılarımızın bazı kişisel verilerini toplama ve depolama özelliğine sahip olmakla birlikte tüm bu bilgilerin güvenliği yine tarafımızdan sağlanmaktadır.

İstihdam Konusunda Kişisel Veriler

Sonbakis.com internet sitesi olarak tüm çalışanlarımızın bizde olması gereken şahsi bilgileri ve bunların içinde olan, diploma, kısa özgeçmiş ve bunun benzeri evraklardaki bilgiler iş başvuru süreçleri de dahil olmak üzere sistemimize işlenerek koruma altında tutulmakta ve bu beyannamede bildirilen tüm kurallar bu veriler için de geçerliliğini korumaktadır.

Kullanıcıların Kendi İşlediği Kişisel Veriler

Sonbakis.com internet yayını yapan ve dijital ortamda tüm içeriklerini işleyen bir yapıya sahiptir. Bu minvalde kullanıcılar haberler ve diğer tüm içerikler hakkında üyelik şartlarını yerine getirerek yorum yapabilme ve bunlar içinde kişisel bir takım bilgilerini de açıklama hakkına sahiptir. Biz kullanıcılarımızın yorumlar kısmında kendi hür iradeleri ile paylaştıkları kişisel verilerini alenileştirdiklerinden dolayı bunları onlardan habersiz işleme hakkına sahibiz. Kullanıcılar ayrıca verilerinin silinmesi ve bu konuda takip işlemlerini de bulunma hakkına da sahiptir. Tüm bu süreçlerde kanuni ilkelere uygunluk incelemesi yapılara sürecin işlemesi de bizim sorumluluğumuz altında yürütülmektedir.

Astroloji Kısmında İşlenen Kişisel Veriler

Sonbakis.com internet sitemizin tüm ziyaretçileri astroloji servislerimizde sürekli olarak faydalanabilmekte ve bu servislerde paylaşılan içeriklere yorum yapabilmektedirler. Astroloji başlığı altında burçlar konusu başta olmak üzere ilgili olarak tüm konulara da yer verilmektedir. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinden bazıları astroloji konusunda yükselen burç öğrenme ve burç hesaplama benzeri konular için alınmakta ancak bunların tümü bizim tarafımızdan gerekli işlem yapıldıktan sonra silinmektedir. Fakat bu kısım altındaki yorumlar kısmında kullanıcılarımız tarafından aleni olarak paylaşılan ve herkesin ulaşabildiği hale gelen tüm bilgiler veri tabanımıza işlenerek o kullanıcının rızasına ihtiyaç duyulmayabilmektedir.

Rüya Yorumları Kısmında İşlenen Veriler

Sonbakis.com internet sitemiz rüya yorumları kısmında kullanıcılarımızın tümünün ulaşabileceği özgün hizmetler vermektedir. Bu hizmetlerden yararlanabilmek adına yorum isteyen ve bu sebeple kişisel verilerini paylaşan kullanıcılarımız da bulunmaktadır. Kişisel verilerini aleni hale getirdiklerinden ve bunu kendi rıza ve istekleri dahilide yaptıklarından dolayı bu kişisel verilerin izinsiz işlenebilme hakkını elde etmiş oluruz.

Dini Konular Kısmında İşlenen Veriler

Sonbakis.com internet sitesi dini konular başlığı altında belirli konularda uzmanların görüşlerine dayanarak paylaşımlar yapmaktadır. Bu haber ve içeriklerin altına kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda kişilerin kendi istekleri dahilinde kişisel verilerini herkese açık olarak paylaşmaları, bunları alenileştirmek olarak kabul edileceğinden dolayı biz de bu verileri habersiz olarak alıp işleme hakkına sahibiz.

Teknoloji Kısmında İşlenen Veriler

Sonbakis.com internet sitesi olarak teknoloji konusunda hazırladığımız haberleri kullanıcılarımıza servis etmekte ve anlık olarak bilgilenmelerinin önünü açmaktayız. Bu kapsamda yapılan haberlerin altlarına kullanıcılarımızın yorum yapabilme şansı vardır. Yapılan bu yorumlar içinde kullanıcının kendi kişisel bilgilerini paylaşması bu durumu aleni bir hale getirdiğinden dolayı, kendisinden izin almaksızın bizim bu verileri işleme hakkını elde etmemizi sağlamaktadır.

Ekonomi Kısmında İşlenen Veriler

Sonbakis.com internet sitesi ekonomi konusunda güncel ve genel haberler yapmakta, para piyasaları konusunda birçok içerikler üretmektedir. Bu içeriklerin altına kullanıcıların yorum yapabilme durumları da bulunmaktadır.  Yapılan yorumların içinde yorum yapan kişilerin kendi kişisel verilerini paylaşmasından dolayı doğan durum alenilik olarak anlaşılmaktadır. Bu aleni paylaşımdan dolayı o verileri alma ve işleme hakkımız bize aittir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Sonbakis.com internet sitesi hem kendi kanuni haklarını hem de kullanıcılarının kanuni haklarını koruyabilmek adına yine kanunda öngörülen şekilde ilgili merciler ile kişisel verileri paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcılarımızın ve kendi haklarımızın korunabilinmesi ve kişisel hakların müdafaası için de kişisel veriler kanunlara uygun olarak yine gerekli şekillerde paylaşılabilmektedir. Ayrıca yine bu haklardan doğabilecek kanunsuz durumların ve kişisel hakların çiğnenmesinin de önüne geçmek adına bazı kişisel verilerin işlenmesi ve korunması da zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca kişisel verilerin paylaşılması hususunda insani değerler kadar KVKK da göz önüne alınmakta ve kanunun getirdiği haklara uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Veriler Hakkında Alınan Gizlilik Tedbirleri

Kişisel veriler belirlenmiş amaçlar için hukukun izin verdiği ölçülerde alınmakta ve saklanmaktadır. Bu açık ve şeffaf anaçlar tüm kullanıcıların kişisel haklarını ve fikirsel özgürlüklerini korumanın yanında kendi kurumsal yapımızı da korumak adına işlenmektedir. Teknik alt yapısının en üst seviyelerde sağlandığı ve işlenerek korunduğu kişisel verilerinizin herhangi bir yazılım korsanlığı ve hackerlik gibi organize suçlara hedef olması durumunda kullanıcılarımızı bu durumdan haberdar etmek ve bu durumu ilan ederek kullanıcılarımızın tedbir almasını sağlamak da bizim görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz hakkında tüm hukuksal önlemleri almak ve bunların hukuk sınırları dışında işlenmesinin de önüne geçmek bizim başlıca görevlerimiz içinde yer alır.

Kişisel Veri Sabiplerinin Hakları Konusu

Sonbakis.com internet haber sitesi olarak kişisel verileri işlenen kullanıcılarımızın tüm verilerini en son sitem güvenlik tedbirleri ile korumaktayız. Bunun yanında kişisel verileri işlenen kullanıcılarımıza da önemli ölçüde sorumluluk ve haklar da vermekteyiz. Bu haklar içinde kullanıcılarımızın kişisel verilerinin doğru işlenip işlenmediğini kontrol etme, bu konuda özellikle iletişim kurulmasını isteme, kişisel verilerinin nasıl kullanıldığını ve kanunen uygun görülecek şekillerde hangi üçüncü taraflar ile paylaşıldığını öğrenebilme, kişisel veriler hakkında arada bir ilişki kalmaması durumunda tüm bilgilerinizin silinmesini isteyebilme gibi haklar bulunmaktadır.

Gizlilik Politikasının Güncellenmesi veya Yürürlükten Kaldırılması

Sonbakis.com internet sitesi “kişisel verilere ilişkin gizlilik politikamız” isimli beyannamesini belirli periyotlarla inceleme, geliştirme, düzenleme ve güncelleme haklarına sahiptir. Tüm bu haklarını kullanarak prosedürlere uygun şekilde içerik güncellemesini yapabilir ve bu konuda gerek duyduğu takdirde kullanıcılarını da bilgilendirebilir. Tüm bu gizlilik politikaları sonbakis.com internet sitesinde yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmiş kabul edilir. Gizlilik politikasının komple değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması durumlarında ise bu belgelerin yazıcı çıktıları alınarak ilgili birimlerce iptal parafı çekilip, kaşe ve mühürleri vurularak hukuksal süreç boyunca saklanır.