1. Ana Sayfa
 2. Dini Konular
 3. İslam nedir?

İslam nedir?

İslam nedir? İslam’ın Şartları nelerdir? İslam dininin özellikleri nelerdir? İslam’ın temel amaçları nelerdir?  İslam dini hakkında hazırladığımız bu yazımızda hem bahsettiğimiz sorulara cevap bulacak hem de aklınızdaki diğer birçok soru işaretini ortadan kaldıracaksınız. İslam dini ile ilgili bilgilere haberimizin detaylarında erişebilirsiniz.

İslam Nedir?

İslam denilince akla ilk olarak Hz. Muhammed ve Müslümanlık gelmektedir. Oysa İslam Allah katında tek dindir mealindeki Al’i İmran suresi 19. ayeti bize çok şey açıklamaktadır. İslam aslında hem Hz. Muhammet hem de ondan önceki peygamberlerin dinidir. Ancak şeriatları peygamberlere göre değişiklik gösterebilmiştir. İslam kelime anlamı olarak boyun eğme ve kendini adama olarak tabir edilebilir. Bu sebepten dolayı da İslam dinine giren bir kimse kendini Allah’a ve O’nun emirleriyle beraber yasaklarına uymaya adamalıdır. İslam dini yeryüzünde çok geniş bir coğrafyaya yayılmış haldedir. Son İslam peygamberi olan Hz. Muhammed ve bıraktığı Kuran’ı Kerim mirası da halen insanlığa ışık olmaya devam etmektedir. İslam’ın en son şeriatı olan Kuran’ı Kerim de her harfin bir manası ve değeri vardır.

İslam dinini açıklayıcı ve insanlar için yol gösterici olarak gönderilen Hz. Muhammed gerek hadisleri gerekse de yaşayış biçimi ile yaşayan bir İslam yaşayan bir Kuran olarak Müminlere örnek olmuştur. İslam kendi içinde amacı ve şartları olan, özellikleri ile her bireye ve her kesime hitap edip asırları deviren bir sistemdir. Kısacası ilk insan ve ilk peygamber olan Allah’ın yeryüzündeki ilk halifesi Hz. Adem de İslam üzere yaşamış ve İslam üzere ahret yurduna göç etmiştir. Hz. Muhammet, henüz kendisine İslam gelmeden önce ataları olan Hz. İbrahim’in Hanif inancını taşımaktaydı ki, haniflik de duru ve öz bir şekilde en başından itibaren Allah tarafından indirilen kurallara ve dolayısıyla İslam’a uymak ve onu yaşamak manasına gelmektedir.

İslâm’ın şartları nelerdir?

İslam’ın şartları Buhari ve birçok ittifak üzere bulunan hadis kitaplarının iman ile ilgili kısımlarında verilen hadis’i şerifte bildirildiği üzere beş temel esasa dayanmaktadır. Aslında İslam dininin birçok farzları vardır ancak bu beş emir kişiyi İslam dairesi içinde tutmaktadır. İslam’ın şartları şunlardır;

 • Kelime-i Şehadet getirmek
 • Namaz kılmak
 • Oruç tutmak
 • Zekât vermek
 • Hacca gitmek

Bu saydığımız beş temel esas İslam’ın şartları olarak hadiste de zikredildiği üzere kabul edilmiştir. İlk üç şartı ki bunlar tüm Müslümanların uyması gereken şartlarken, son iki tanesi de maddi durumu belirlenen ölçülerde olan Müslümanlar üzerine farz kılınmıştır. İslam’ın şartları son derce belirleyicidir. İslam dinine girmenin kapısı Kelime-i Şehadet getirmek yani Allahın varlığını ve birliğini kabul ederek Hz. Muhammet’in de O’nun kulu ve elçisi olduğunu kalp ve dil ile tasdik etmektir. İslam’ın ikinci şartı olan namaz kılmak da günde beş vakit olmak üzere akıl sağlığı yerinde olan ve buluğ çağına erişmiş her Müslüman’a farz kılınmıştır.

Oruç tutmak ise Ramazan ayına erişen ve şartları taşıyan her Müslüman için çok büyük bir görevdir ve farzdır. İslam’ın şarları içinde üçüncüsü olan bu emir hem sıhhat hem de birçok yönden bizler için faydalı bir ibadettir. İslam’ın şartları içinde dördüncüsü olan zekât vermek de nisap miktarınca mal, eşya ve para sahibi olan kimselere farz kılınmıştır. Bu sayede Allah Müslüman’ın diğer müminleri gözetmesi sağlanmaktadır. İslam’ın şartları içinde sonuncusu da hacca gitmektir. İmkânı olan, gerekli şartları sağlayan her Müslüman İslam dininin bu emrini ömründe en az bir kere yerine getirmek ile sorumlu kılınmıştır. İslam’ın şartları konusunda her Müslüman dikkatli davranmalı ve gelecek nesillerine de İslam dinini sevdirmelidir.

İslam dininin özellikleri

İslam dininin özellikleri çok fazladır ancak sizler için bazılarını sıralayarak açıklamakta da fayda görmekteyiz. Öncelikle İslam bir vahye dayanan, temel prensipleri Allah tarafından belirlenmiş evrensel bir dindir. Bu sebeple de tevhid dini olmasının yanında akla çok önem vermektedir. İslam dininin özelliklerin içinde bazıları şunlardır;

 • İslam bir tevhid dinidir.
 • İslam kolaylık dinidir
 • İslam temizlik dinidir
 • İslam akla önem verir
 • İslam evrensel bir dindir
 • İslam dini barış dinidir
 • İslam sosyal adaleti gözete bir dindir

İslam dininin özellikleri konusunda bu listeyi uzatıp gitmek mümkündür. Çünkü şüphesiz ki Allah, İslam dininin özellikleri konusunda en güzel özellikleri nasip ederek insanca yaşama onurunu bizlere bahşetmiştir. İslam barışı her zaman savunmuştur. Unun yanında İslam coğrafyalarında akıtılan kanın müsebbipleri İslam ile alakası olmayan ve İslam dünyasında karışıklık çıkarmak isteyen dış güçlerdir. İslam dini akılcıdır ve büyük İslam medeniyetleri incelendiğinde özellikle Kurulan Türk İslam devletlerinin büyük bir akılcılık sayesinde inşa edildiği görülecektir.

İslam dininin özellikleri her Müslüman tarafından kabul gören ve taşımakla yükümlü olduğu sorumlulukları kapsamaktadır. İslam dini evrenseldir ve kimseyi hiçbir zümreden üstün tutmamaktadır. Elbette ki İslam dinine ve Allah’a her şeyleri ile hizmet edenler müstesnadır. İslam dininin özellikleri içinde sosyal adaleti sağlamak da vardır ki, zekât, fitre ve sadaka gibi konuların haricinde evlenenlere yardımcı olma, birbirini koruma ve gözetme, büyüğe karşı saygı, küçüğe karşı sevgi de bunların içindendir. İslam dininin özellikleri konusunda bize örnek olan Hz. Muhammed’i rehber olarak kabul eden Müslümanlar bu sayede iyi bir kul olmayı arzu etmektedirler.

İslâm’ın temel amaçları

İslam’ın temel amaçları her Müslüman’ın uyması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır. Bunlardan gaye de Allah’a kul olma bilincini anlama ve yalnızca ona iman etmekten geçmektedir. İslam’ın temel amaçları insanı Muhammedi bir ahlaka doğru götürme yolunda vazifeli birer asker gibidirler. Bu sebeple ahlaki güzelliğe erişmek için emir ve yasaklara tam manası ile riayet etmek gerekmektedir. İslam dini kesinlikle hoşgörülü olmayı ve kişinin kendini ilk önce kendi nefsini sorguya çekmesini emretmektedir.

Hz. Muhammet her zaman böyle yapmış ve çevresine de bunu öğütlemiştir. Kuran’da da buyrulduğu üzere Hz. Muhammet güzel ahlak üzerine yaratılmıştır. O sebeple de peygamberin yaşayışını örnek almak ve onun yaşantısındaki her bir kaide İslam’ın temel amaçları konusunda birer yapı taşı görevi görmektedir. Buna binaen de İslam dininin emrettiği gibi dosdoğru yaşamak en birinci kaidedir. İslam’ın temel amaçları ilk önce kulluğu öğrenebilmek üzere kurulmuştur. Çünkü Kuran’da yine Allah insanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etmek için yarattığını söylerken gayesi oldukça açık ve nettir. Bundan dolayı da İslam’ın temel amaçlarından birincisi Allah’a hakkıyla kulluk etmektir.

Bu sayede iyi bir insan olma yolunda adım atan Müslüman, zamanla kalbini masivadan temizleyerek kul olma bilinci ile her an Allah’ın onu gördüğünü bilerek hareket edecektir. Bu şekilde bilinç sahibi olan bir Müslüman da güzel ahlak sahibi olma yolunda ilerleyenler arasına katılacaktır. İslam kaynakları ve İslam alimleri İslam’ın temel amaçları konusunda Kuran ve Sünnet-i Seniyye’ye sarılmamız gerektiğini bizlere bildirmekte ve her daim İslam dini mensubu olmanın ağırlığı ve şerefini taşımak konusunda bilinçli olmamız konusunda bizleri uyarmaktadırlar.

Yorum Yap

Yorum Yap